Praktyczne kursy dla lekarzy dentystów realizowane we współpracy z Instytutem Stomatologii w Katowicach Praktyczne kursy dla lekarzy dentystów realizowane we współpracy z Instytutem Stomatologii w Katowicach Kursy i szkolenia

Czego mamy prawo oczekiwać po dobrym kursie?

Czego mamy prawo oczekiwać po dobrym kursie na temat stanów zagrożenia życia spotykanych w stomatologii i pierwszej pomocy medycznej dla lekarzy dentystów:

rzetelna liczba godzin zajęć

zwięzłe prelekcje z demonstracjami akcji ratunkowej, sprzętu i leków

dostosowanie ogólnie obowiązujących schematów resuscytacji krążeniowo- oddechowej do warunków współczesnej, polskiej stomatologii

miejsce ćwiczeń: gabinety stomatologiczne!

czas ćwiczeń: minimum 60% czasu kursu

pomoce dydaktyczne: fantomy, trójwymiarowe makiety, symulatory żył obwodowych, plansze, sprzęt ratunkowy polecany do gabinetu stomatologicznego

dobry dostęp do pomocy dydaktycznych i instruktorów

kilkakrotne przećwiczenie czynności ratunkowych według poznanych schematów przez każdego uczestnika szkolenia

wyczerpująco opracowane materiały drukowane - dla każdego uczestnika (skład zestawu ratunkowego do gabinetu, schematy postępowania, schematy sytuacyjne)

ankiety oceniające kurs na zakończenie

Organizatorzy:

Kierownik naukowy kursu:

Dyrektor Instytutu Stomatologii w Katowicach, dr n. med. Michał Kaszuba b. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Autorski program kursu:

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instruktor Pierwszej Pomocy Medycznej lek. med. Janusz Michalak - uznany autorytet w dziedzinie stanów nagłych w stomatologii, organizator licznych kursów w kilku regionach kraju.

Podmiot prowadzący kurs:

Instytut Stomatologii w Katowicach.

Współpraca:

Ośrodek Szkoleniowy Pro-MED

POCZTA - KONTAKT - ZAPISY

Pro-MED Ośrodek Szkoleniowy
Telefon kom.:

604 574 752

Telefon/FAX:

32 328 64 00

email: Pro-Med

© Copyright by Janusz Michalak. 2009.2016. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione.